Jezus kennen en bekend maken

Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. We hebben ontdekt dat leven met Jezus het meest waardevolle is in het leven. Op zondagochtend komen we samen om Hem te aanbidden en door de week zoeken we elkaar op om in kleine groepjes Zijn woord, de Bijbel, te bestuderen.

Recente preken

Tijdens de dienst van zondag 14 april 2024 sprak Joël Dogger. Het thema van zijn preek is "De juiste stemmen leiden naar de juiste bestemmingen". Handelingen 9: 10 - 12.
Tijdens de Paasdienst van zondag 31 maart 2024 sprak Kasper Stroobosscher. Het thema van zijn preek is "Is jou steen weggerold ?". Marcus 16: 1 - 7.
Tijdens de Goede Vrijdagdienst van vrijdag 29 maart 2024 sprak Anne Nijburg. Het thema van zijn preek is "De Haggada van Aanbidding". Exodus 6: 1 - 8

Agenda

dinsdag 16 april 2024
  • Interkerkelijk Gebed | 19:00 - 20:00 |

woensdag 17 april 2024
  • Groeigroepavond | 20:00 - 22:00 |

vrijdag 19 april 2024
  • JeugdKamp | 19:00 - 21:30 |

    Doen zelf open.

Van harte welkom tijdens onze samenkomsten!

We komen op zondagochtend om 10.00 uur bij elkaar in de sporthal van Cultureel Centrum ‘de Carrousel’ aan de Chevalleraustraat 16 in Ommen (ingang zuid-zijde van de Carrousel).