Jezus kennen en bekend maken

Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. We hebben ontdekt dat leven met Jezus het meest waardevolle is in het leven. Op zondagochtend komen we samen om Hem te aanbidden en door de week zoeken we elkaar op om in kleine groepjes Zijn woord, de Bijbel, te bestuderen.

Recente preken

Aan de hand van diverse bijbelgedeelten, beginnend bij Exodus, spreekt Anne Nijburg over het thema 'Gods grote daden'.
Tijdens de dienst van zondag 13 september 2020 sprak Cees Vork. Het thema van zijn preek is "De tijd waarin we leven en waar gaan we naar toe”.
Tijdens de dienst van zondag 6 september 2020 sprak Robin Zandbergen.Het thema van zijn preek is "Verlangen naar God - De tijd van de vele H's".

Agenda

dinsdag 22 september 2020
  • Samen bidden bidstond (interkerkelijk) | 19:00 - 20:00 | De Oase

  • Gebedsavond | 20:00 - 21:30 | De Oase

woensdag 23 september 2020
  • Groeigroep | 20:00 - 22:00 | de Oase

    GG Bert & Marianne
    GG Peter & Margreet

Laatste nieuws

Van harte welkom tijdens onze samenkomsten!

We komen op zondagochtend om 10.00 uur bij elkaar in de sporthal van Cultureel Centrum ‘de Carrousel’ aan de Chevalleraustraat 16 in Ommen (ingang zuid-zijde van de Carrousel).