Jezus kennen en bekend maken

Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. We hebben ontdekt dat leven met Jezus het meest waardevolle is in het leven. Op zondagochtend komen we samen om Hem te aanbidden en door de week zoeken we elkaar op om in kleine groepjes Zijn woord, de Bijbel, te bestuderen.

Recente preken

Tijdens de dienst van zondag 26 november 2023 sprak Harm Renkema. Het thema van zijn preek is "Verwachting, Volharding en Vreugde". Kolossenzen 1: 3 - 5.
Tijdens de dienst van zondag 19 november 2023 sprak Jefta Dogger. Het thema van zijn preek is "Ben jij echt veranderd ?". Jesaja 43: 18 - 19.
Tijdens de dienst van zondag 12 november sprak Gert Molema. Het thema van zijn preek is "Het Woord van God". 1 Thessalonicenzen 2: 13

Agenda

zondag 3 december 2023
  • Samenkomst (tienerdienst) | 10:00 - 12:00 | Ingang bij de Oase, aan de zuid-zijde van de Carrousel, Chevalleraustraat 16

  • Vasten en Bidden | 12:00 - 16:15 |

  • Groeigroepavond | 19:30 - 21:30 |

Van harte welkom tijdens onze samenkomsten!

We komen op zondagochtend om 10.00 uur bij elkaar in de sporthal van Cultureel Centrum ‘de Carrousel’ aan de Chevalleraustraat 16 in Ommen (ingang zuid-zijde van de Carrousel).