Jezus kennen en bekend maken

Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. We hebben ontdekt dat leven met Jezus het meest waardevolle is in het leven. Op zondagochtend komen we samen om Hem te aanbidden en door de week zoeken we elkaar op om in kleine groepjes Zijn woord, de Bijbel, te bestuderen.

Recente preken

In Johannes 20 ontmoeten Petrus, Johannes en de andere discipelen Jezus terwijl ze aan het vissen zijn. Jezus daagt de discipelen uit om het - letterlijk - over een andere boeg te gooien. In de bemoediging van deze week neemt Corné je mee door Johannes 20 en 21.
Deze zondag spreekt Dirk Jan Riphagen over 'De gezindheid van Jezus' naar aanleiding van Fillipenzen 2:5-11.
Laad mij met rust! Dat is het thema van de boodschap waarmee Kees Goedhart ons wil bemoedigen. Waar, of beter: bij Wie, vind jij jouw rust? We hopen dat deze boodschap je dichter bij de Here Jezus brengt!

Agenda

maandag 6 juli 2020
  • GGL overleg | 20:00 - 22:00 |

dinsdag 7 juli 2020
  • Samen bidden bidstond (interkerkelijk) | 19:00 - 20:00 | De Oase

donderdag 9 juli 2020
  • Oefenen Muziek | 19:45 - 22:00 | De Oase, Chevalleraustraat 16, Ommen

Laatste nieuws

Van harte welkom tijdens onze samenkomsten!

We komen op zondagochtend om 10.00 uur bij elkaar in de sporthal van Cultureel Centrum ‘de Carrousel’ aan de Chevalleraustraat 16 in Ommen (ingang zuid-zijde van de Carrousel).

Zomerstop In de maand juli geen livestreams of video's online! Lees meer!