Transparantie

ANBI – Doelstellingen & Beleid

Evangelische Gemeente Ommen is een ANBI instelling. Giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Om te voldoen aan de regels die aan ANBI instellingen gesteld worden, publiceren we op deze pagina informatie over het financiële beleid, het leiderschapsteam en het beleid van onze gemeente.

Doelstellingen & beleid

Kort samengevat is onze doelstelling: Jezus kennen, Hem volgen en bekend maken.

 • Jezus kennen – we willen samen de liefde van de Here Jezus leren kennen en ontdekken.

 • Hem volgen – we willen samen ontdekken wat het betekent om discipelen van de Here Jezus te zijn.

 • Hem bekend maken – we willen het goede nieuws dat de Here God van mensen houdt bekend maken in onze eigen omgeving, maar ook wereldwijd.

Beloningsbeleid

 • Het beloningsbeleid voor spreekbeurten van gastsprekers is afgestemd met andere gemeenten. Er wordt een vergoeding van € 100,00 en reiskostenvergoeding (€ 0,19/km) betaald aan gastsprekers.

 • Oudsten en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Actueel beleidsplan

 • Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. We hebben ontdekt dat leven met Jezus het meest waardevolle is in het leven. Op zondagochtend komen we samen om Hem te aanbidden en door de week zoeken we elkaar op om in kleine groepjes Zijn woord, de Bijbel, te bestuderen.
 • Door het verlenen van pastoraat en diaconaat worden waar nodig leden en vrienden geestelijk en materieel ondersteund.

 • Voor kinderen en jongeren worden tijdens en buiten de zondagdiensten bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Doel daarvan is hen bekend te maken met Gods liefde en hen een veilige en vertrouwde plaats te bieden om elkaar te ontmoeten.

 • De gemeente dient een sluitende boekhouding te voeren.

Bestuurssamenstelling

 • Het bestuur zijn de oudsten van de gemeente.

 • De oudsten verdelen onderling de functies en kiezen een voorzitter en een secretaris.

 • De penningmeester is een vrijwilliger vanuit de gemeente.

Financiële verantwoording

Hieronder vindt u een overzicht van onze begroting en jaaroverzichten van de afgelopen jaren.

Algemene informatie

 • Naam ANBI
  Evangelische Gemeente Ommen
 • Publieke naam intern/extern
  Evango – Evangelische gemeente Ommen
 • Kamer van Koophandel
  08201100
 • RSIN/Fiscaal nummer
  820937848
 • Website
  https://evango.nl
 • E-mail
  communicatie@evango.nl

 • Postadres / Bezoekadres
  De Oase
  Chevalleraustraat 16
  7731 EE Ommen

Was deze informatie nuttig?

Stel je aan ons voor

Connect met Evango!

Bezoek je Evango al een tijdje en hebben we je nog niet opgemerkt? We horen graag meer over jou. Vul het formulier in en laat ons weten wie je bent, zodat we je beter kunnen leren kennen en samen kunnen groeien in geloof. We kijken naar je uit!