Spreker: Harm Kroeze

Home / Harm Kroeze

Vrucht dragen – Harm Kroeze

26 september 2021
Tijdens de startzondag van 26 september 2021 sprak Harm Kroeze. Het thema van zijn woordverkondiging is "Vrucht dragen". Gelaten 5: 22 - 26 en Johannes 15: 1 - 4.