8 augustus 2021

Gods ontwerp voor Samen – Gerrit Duerink

spreker:
Passage: Genesis 2
Dienstsoort:

Tijdens de dienst van zondag 8 augustus 2021 sprak Gerrit Duerink.

Het thema van zijn prediking is "Gods ontwerp voor Samen".

1. God en de mens: Gen 1:26, 2:7, 2:16-17, 2:22 en 3:8

2. Mensen onderling: Man & Vrouw: Gen 2:18 en 2:23 / Familie en vrienden: Ps 33:1 / Broeders en Zuster in Christus: Ps 4:9-12

3. Plaatselijke gemeente: Matth. 18:20 en 1 Cor. 12:14-21