Speciaal bericht voor de kinderen.

Speciaal bericht voor de kinderen.
Dag jongens en meisjes!
Dit is een heel bijzonder weekend.
We denken met elkaar aan het lijden en sterven van de Here Jezus.
En we vieren dat Hij is opgestaan uit de dood.
Zondag is het Paasfeest en dat willen we graag met jong en oud samen vieren.
Er is dit weekend geen speciaal filmpje voor jullie.
Maar Lotte en Hiro zijn wel te zien in de Paasdienst, op zondagmorgen 10.00 uur!
Kijken jullie mee? En leg voor onder de preek maar wat teken- of kleurspullen klaar.