Bijbelverhaal: Woorden die de weg wijzen

Bijbelverhaal: Woorden die de weg wijzen

Bijbelverhaal voor zondag 17 mei

Vandaag vertellen Juf Anneke en Juf Dorie een verhaal over Woorden die de weg wijzen. Kijk je mee?

Woorden die de weg wijzen

Het boek Exodus lezen we over de uittocht van het volk Israël.
God leidde hen uit het land Egypte onder de leiding van Mozes en Aäron.
De HEERE God is op de berg Sinaï neergedaald. Daar ontvangt het volk de Tien Geboden die God tot Mozes heeft gesproken. We noemen ook wel de Tien Woorden:

  • je zult geen andere goden hebben naast Mij (vs. 3);
  • je zult geen godenbeelden maken (vs. 4);
  • je zult de naam niet misbruiken (vs. 7);
  • je zult de sabbat houden, door die te heiligen (vs. 8);
  • je zult je ouders eren (vs. 12);
  • je zult niet doodslaan (vs. 13);
  • je zult geen overspel plegen (vs. 14);
  • je zult niet stelen (vs. 15);
  • je zult geen vals getuigenis spreken (vs. 16);
  • je zult niet begeren (vs. 17).

Deze Tien Woorden beginnen bijna allemaal met het woordje ‘niet’. God zegt: Doe dat allemaal niet! Maar tegelijk belooft God hierin iets. In Egypte waren afgodsbeelden, maar dat hoeft niet; in Egypte moesten jullie alle dagen hard werken, maar er is een sabbat. In Egypte werden mensen gedood, maar Ik wil dat jullie leven… Ik, Jahweh, ben jullie God.
Binnen deze grenzen van Gods Woorden ontvang je het goede leven met de HEERE God.
Ze laten zien wat God graag wil en hoe wij gelukkig worden. Daarom zijn ze belangrijk!

Wil je dit verhaal nog eens horen, kijk dan samen naar dit filmpje.

Liederen om samen te zingen:
– Zoals klei in de hand van de pottenbakker
– Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
– ‘k Heb Jezus nodig
– Lees je Bijbel, bid elke dag
– Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Knutselopdracht

Maak zelf een verkeersbord dat je herinnert aan één van de Tien Woorden, bijv.:

Hiervoor heb je een closetrolletje, schaar, lijm en gekleurd papier nodig.
Je kunt ook met potloden of stiften op een wit rond bord tekenen en kleuren.

Of maak een richtingaanwijzer die je helpt om het goede te kiezen:

Je gebruikt een rietje en prikkertjes, een bolletje klei o.i.d. en gekleurd papier,
maak een mooie 10 en schrijf de tekst op.

 

Hiervoor heb je een closetrolletje, schaar, lijm en gekleurd papier nodig.
Je kunt ook met potloden of stiften op een wit rond bord tekenen en kleuren.

Je gebruikt een rietje en prikkertjes, een bolletje klei o.i.d. en gekleurd papier, maak een mooie 10 en schrijf de tekst op.